Povinné čipování psů

Co čeká majitele psů v roce 2020?

 

 

Většina chovatelů již ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1.1.2020 musí být každý pes očipovaný, jinak nebude zaznamenané očkování proti vztekliněv očkovacím průkazuplatné.

 

Chovatel si může na našem pracovišti vybrat jednu ze dvou variant čipování.

Čip za 350,- …..čip je aplikován pod kůži a číslo zaznamenáno v očkovacím průkazu / velikost čipu je 2,12X12mm/. Čip není nikde registrován.  Povinnost dle zákona je ale zcela splněna a je tento postup dostačující, tj. pes je očipován a čip zaznamenán v očkovacím průkazu.

Tento čip je možno registrovat v kterémkoliv registru - viz níže.

 

Čip za 500,- ...čip je aplikován a zároveň si ho (společně s přiloženým medailonkem) majitel ZDARMA zaregistruje v databázi čipů www.pet2me.eu , takže při ztrátě psa se na základě tohoto čipu (medailonku) najde jeho majitel a je mu to oznámeno a pes vrácen. Tento čip je navíc ,,mini,, o vel. 1,4x8,5mm – tedy cca o 1/3 menší a tudíž je jeho aplikace méně traumatizující.

 

V obou cenách je již samozřejmě započítána jeho aplikace, kontrola čtecím zařízením a administrativní úkon.

 

U obou způsobů je možná dodatečná registrace a případně i vystavení pasu.

Odkaz na registrátory čipů

V případě vystavení pasu je potřeba opakovat očkování proti vzteklině.