Povinné čipování psů

Co čeká majitele psů v roce 2020?

 

 

Většina chovatelů již ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1.1.2020 musí být každý pes očipovaný, jinak nebude zaznamenané očkování proti vztekliněv očkovacím průkazuplatné.

 

Chovatel se může rozhodnout pro jeden ze dvou postupů čipování.

Čip za 350,- …..čip je aplikován pod kůži a číslo zaznamenáno v očkovacím průkazu / velikost čipu je 2,12X12mm/. Čip není nikde registrován – tedy nelze dohledat dle čísla čipu majitele psa při jeho ztrátě. Povinnost dle zákona je ale zcela splněna a je tento postup dostačující, tj. pes je očipován a čip zaznamenán v očkovacím průkazu.

 

Čip za 500,- ...čip je aplikován a zároveň si ho majitel ZDARMA zaregistruje v databázi čipů www.pet2me.eu , takže při ztrátě psa se na základě tohoto čipu najde jeho majitel a je mu to oznámeno a pes vrácen. Tento čip je navíc ,,mini,, o vel. 1,4x8,5mm – tedy cca o 1/3 menší a tudíž je jeho aplikace méně traumatizující.

 

V obou cenách je již samozřejmě započítána jeho aplikace, kontrola čtecím zařízením a administrativní úkon.

 

U obou způsobů je možná dodatečná registrace a případně i vystavení pasu.

Odkaz na registrátory čipů

V případě vystavení pasu je potřeba opakovat očkování proti vzteklině.