Čipování psů

.

S účinností od 1.1.2020 musí být každý pes označený čipem, jinak nebude jeho očkování proti vzteklině zaznamenané v očkovacím průkazu platné. Očkování proti vzteklině je povinné za zákona.

.

Na našem pracovišti nabízíme dvě varianty čipů:

Mini čip - Mikročip ALVIC complete MINI, má velikost 1,41 x 9,2 mm - stojí 400 Kč

Větší čip - Mikročip ALVIC complete, má velikost 2,12 x 13,3 mm - stojí 350 Kč

Čip je aplikován pod kůži na levé straně krku.

.

Pouze čipování:

Cena čipu včetně jeho aplikace, kontroly čtecím zařízením a administrativních úkonů je 500,- Kč u většího čipu a 550,- Kč u čipu menší velikosti.

Chovatel si dále může sám provést registraci čipu na některém z registrů. Například registrace v databázi čipů www.pet2me.eu , která je zdarma. Při ztrátě psa se pak může pomocí čipu pes v této databázi dohledat a s tím i kontakt na jeho majitele. Registrace čipů není ze zákona povinná, povinné je pouze označení psa čipem ( plus platné očkování proti vzteklině )

.

.

Při označení psa čipem je možné vystavit i PetPas,ale není to nutné.

V případě vystavení PetPasu je ale nutné zároveň provést vakcinaci proti vzteklině, aby byl vystavený pas platný.

.

.

Pouze Pet Pas a jeho vystavení :

Cena za vystavení pasu a PetPas je 430 Kč

( plus cena za vakcinaci proti vzteklině, která je při vystavení pasu nezbytná )

.

.

Kombinace čipování a zároveň vystavení PetPasu:

Kompletně cena za označení zvířete čipem, čip, vystavení pasu a PetPas včetně administrativních úkonů s tím spojených je 822 Kč u mini čipu a 780,- Kč u většího čipu 

( plus cena za vakcinaci minimálně proti vzteklině )