Povinné čipování psů

 

 

 

Většina chovatelů již ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, který říká, že s účinností od 1.1.2020 musí být každý pes označený čipem, jinak nebude jeho očkování proti vzteklině zaznamenané v očkovacím průkazu platné. Očkování proti vzteklině je povinné za zákona.

Na našem pracovišti nabízíme dvě varianty čipů:

Mikročip ALVIC complete HC, má velikost 2,1 mm x 13 mm

MS Mikročip syringe má velikost 1,5 mm x 8,3 mm

.

.

Čip je aplikován pod kůži na levé straně krku.

Cena čipu včetně jeho aplikace, kontroly čtecím zařízením a administrativních úkonů je 500,- Kč

Chovatel si dále může sám provést registraci čipu na některém z registrů. Například registrace v databázi čipů www.pet2me.eu , která je zdarma. Při ztrátě psa se pak může pomocí čipu pes v této databázi dohledat a s tím i kontakt na jeho majitele. Registrace čipů není ze zákona povinná, povinné je pouze označení psa čipem ( plus platné očkování proti vzteklině )

.

.

Při označení psa čipem je možné vystavit i PetPas - v tomto případě je nutné zároveň provést vakcinaci proti vzteklině, aby byl vystavený pas platný.

.

.

.

Cena za vystavení pasu a PetPas je 430 Kč ( plus cena za vakcinaci proti vzteklině, která je při vystavení pasu nezbytná )

.

.

Kompletně cena za označení zvířete čipem, čip, jeho kontrola čtecím zařízením, vystavení pasu a PetPas včetně administrativních úkonů s tím spojených je 780 Kč ( plus cena za vakcinaci minimálně proti vzteklině )