Povinné čipování psů

Povinné označování psů čipem 

platné od 1.1.2020

Většina chovatelů již ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1.1.2020 musí být každý pes čipovaný, jinak nebude jeho očkování proti vzteklině zaznamenané v očkovacím průkazu, platné. Očkování proti vzteklině je povinné ze zákona.

 

Chovatel si může na našem pracovišti vybrat jednu ze dvou variant čipování:

 

Čip za 350,-Kč

Čip je aplikován pod kůži na levé straně krku a číslo je zaznamenáno v očkovacím průkazu. Jeho velikost je 2,12 x 12 mm.Tento čip není nikde registrován, nicméně je to z hlediska zákona dostačující - pes je označen čipem. Chovatel si pak samozřejmě může čip zaregistrovat v kterémkoliv registru -  viz. níže.

Čip za 500,-Kč

Čip je aplikován a zároveň si ho (společně s přiloženým medailonkem ) majitel ZDARMA zaregistruje v databázi čipů www.pet2me.eu , takže při ztrátě psa se na základě tohoto čipu (medailonku) najde jeho majitel a je mu to oznámeno a pes vrácen.Tento čip je navíc "mini" a měří 1,4 x 8,5 mm - je tedy o 1/3 menší.

 

 

V obou cenách je již samozřejmě započítána jeho aplikace, kontrola čtecím zařízením a administrativní úkon.

 

U obou způsobů je možná dodatečná registrace a případně i vystavení pasu.

Odkaz na registrátory čipů

V případě vystavení pasu je potřeba opakovat očkování proti vzteklině.